ENTRA A LA NOSTRA BOTIGA!

Explora i compra productes creats per nosaltres

PROFESSIONALITAT

PROFESIONALIDAD

És primordial estar preparat per afrontar els reptes que els nostres clients i la societat ens plantegin.

Es primordial estar preparado para afrontar los retos que nuestros clientes y la sociedad nos planteen.

EXIGÈNCIA

EXIGENCIA

Amb nosaltres mateixos.

Con nosotros mismos.

SERVEI

SERVICIO

Un compromís d'estar sempre al costat del client.

Un compromiso de estar siempre al lado del cliente.

QUALITAT

CALIDAD

És un objectiu clau entregar el producte final amb la qualitat més òptima i fidel a la que el client necessita.

Es un objetivo clave entregar el producto final con la calidad óptima y fiel a la que el cliente necesita. 

Ens podeu trobar de dilluns a divendres de 8:00h a 18:00h

Avinguda Font i Sagué 21B, nau 12, Terrassa 08227 | Polígon Industrial Can Petit